gatto_puzatto: (Default)
[personal profile] gatto_puzatto
Викликає якось Мюллер до себе Штірліца:

- Я завжди знав, що ви - російський шпигун, Штірліц, але не міг цього довести. Але тепер я знаю, як вас перевірити. Слава Україні, Штірліц!
- Героям слава, групенфюрер. Я теж для вас приготував перевірочку, Мюллер.
- Ні, Штірліц, ні, ви цього не зробите: я стара, хвора людина, у мене подагра.
- Я це зроблю, групенфюрер. Скачіть, Мюллер, скачіть: хто не скаче, той - москаль.

Profile

gatto_puzatto: (Default)
gatto_puzatto

June 2017

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 78 9 10
1112 13 14 15 16 17
1819 20 21222324
25 26 27282930 

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 27th, 2017 03:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios